Meidän koulumme

Nöykkiön koulu on yläkoulu Espoonlahden alueella Nöykkiössä. Koululle pääsee julkisilla yhteyksillä Matinkylän suunnasta bussilinjoilla 159, 157 ja 158, Tapiolan suunnasta linjalla 125 sekä Espoonlahden ja Espoon keskuksen suunnista linjalla 542.

Koulussamme opiskelee noin 540 oppilasta vuosiluokilla 7–9 ja työskentelee yhteensä noin 50 opettajaa ja henkilökunnan jäsentä. Tarjoamme A-kielinä englantia, ranskaa ja saksaa. Koulumme erityispiirre on, että kaikki meillä aloittavat yleisopetuksen oppilaat saavat valita kahden englannin opiskelutavan välillä, kun tieto opiskelupaikasta on varmistunut.

Painotuksinamme tarjoamme kaksikielistä opetusta suomen ja englannin yhdistelmällä sekä luonnontieteellis-matemaattista opetusta syventävillä englannin opinnoilla.

Painotukset

Luonnontieteellis-matemaattinen opetus

Yleisopetuksen lisäksi tarjoamme painotettua opetusta luonnontieteellis-matemaattisissa aineissa eli luma-aineissa. Koulumme luma-painotuksessa painotetaan myös englantia. Lisätietoa Nöykkiön luma-painotuksesta saa tämän verkkosivun Opiskelu-osiosta ja hakemisesta kaupungin yhteisiltä sivuilta

Kaksikielinen opetus

Yleisopetuksen lisäksi tarjoamme kaksikielistä opetusta suomen ja englannin yhdistelmällä. Oppilaiden opiskelemista aineista vähintään neljäsosassa käytetään englantia. Lisätietoa Nöykkiön kaksikielisestä opetuksesta saa tämän verkkosivun Opiskelu-osiosta ja hakemisesta kaupungin yhteisiltä sivuilta

Välitunti- ja kerhotoiminta

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus, joka on mukana vaikuttamassa koulun arkeen sekä järjestää itse kehittämiään tempauksia, kuten kioskitoimintaa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikottain kahdesti varsinaiseen kokoukseensa sekä työkokoukseensa. Hallitus järjestää kouluviihtyvyyttä lisääviä tapahtumia ja antaa lausuntoja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Koulussamme toimii myös aktiivinen tukioppilaiden joukko. Tukioppilaiden rooli on auttaa 7.-luokkalaisia yläkouluun siirtymisessä ja ryhmäytymisessä sekä järjestää välituntitoimintaa hankkimillaan välineillä ja kehittämillään ideoilla.

Opetettavat kielet

A-kielet: englanti, ranska, saksa
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: espanja, ranska, saksa