Marraskuussa Nöykkiön koulussa pohdittiin rauhan merkitystä maailmassa Martti Ahtisaari -päivän nimissä. Päivään kuului runsaasti erilaisia aktiviteetteja. Oppilaat pääsivät pohtimaan rauhan ja sovun merkitystä maailmassa erilaisten harjoitusten kautta. Päivään kuului muun muassa konfliktihuonetta ja rauhanjulisteiden tekemistä. Lisäksi seitsemäsluokkalaiset suorittivat päivän aikana matematiikan majava-kilpailun ja kahdeksasluokkalaiset saivat CMI:n asiantuntijoilta tietoja maailman konflikteista ja vinkkejä niiden ratkaisemiseen.

Koulumme oppilaat tekivät yhdessä luokanvalvojiensa johdolla rauhanjulisteita, jotka ripustettiin päivän päätteeksi koulun käytäville. Konfliktihuoneissa ratkottiin rauhanvälittämiseen ja kriisinhallintaan liittyviä ongelmia. Ongelmien ratkaiseminen haastoi oppilaita käyttämään ryhmätyötaitojaan ja koulumme oppilaat osoittautuivat varsin taitaviksi ongelmien ratkaisijoiksi.

Martti Ahtisaari -päivä inspiroi Nöykkiön koulun oppilaita ja henkilökuntaa pohtimaan rauhan merkitystä maailmassa, rauhan rakentamisen taitoja sekä jokaisen omia mahdollisuuksia rakentaa parempaa maailmaa.