Torstaina 19.9.2019 koulullamme järjestettiin vaalit johtokunnan oppilasjäsenten valitsemista varten. Vaaleissa pystyi äänestämään välituntien aikana tai ruokailun yhteydessä. Vaaleihin osallistui kahdeksan ehdokasta, jotka olivat 7.-9. -luokkalaisia. Vaalit järjesti oppilaskunnan hallitus eli OKH.

Vaalit järjestettiin perinteisenä lappuäänestyksenä, jossa kukin äänestäjä kirjattiin, kun hän tuli äänestämään. Sen jälkeen hän sai vaalitoimitsijalta lapun, johon hän meni kirjoittamaan numeron, jota hän tahtoi äänestää. Numerot löytyivät äänestyskopin seinästä. Vaaleissa kävi äänestämässä 277 7.-9. -luokkalaista oppilasta.

Johtokuntaan valittiin kaksi oppilasjäsentä ja lisäksi kaksi varajäsentä.

Hannes