Scientia est potentia.

Valinnaisen lakitiedon sisältö:

  • Herättää oppilaassa kiinnostusta oikeudelliseen toimintaan ja haluun olla itsenäinen, tavoitteellinen ja omiin taitoihin luottava omat oikeudet ja velvollisuudet tunteva ihminen.​
  • Mikä on laki? Mikä on rikos? Miten poliisi tutkii rikoksia? Suomen oikeusjärjestelmä ja oikeusjärjestelmä, peruskäsitteet (Finlex), oikeudellisen tiedon hankkiminen. ​
  • Miten rikos- ja riita-asioita käsitellään tuomioistuimissa? Minkälaisia tuomioita Suomessa voi saada? Miten tuomiot pannaan täytäntöön? Mitä ovat jokamiehenoikeudet? Oikeudellinen toiminta, henkilö ja perhe, perintö ja testamentti.​
  • Tavaran ja palvelusten kauppa, asunnon kauppa, asunnon vuokra, velka ja vakuudet sekä työnteko.​
  • Kurssin tavoitteena on syventää nuorten tietämystä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteiskunnassa, johon he ovat siirtymässä nuorina aikuisina. Sanallinen arviointi!