Valinnainen Oppimisen taito xOT7, xOT8, xOT9 (7., 8. ja 9. lk)  
Ylimääräinen Oppimisen taito yOT7, yOT8, yOT9 (7., 8. ja 9. lk)  
Laajuus: 1 vuosiviikkotunti 

Oppimisen taito -tunnilla voidaan tehdä läksyjä, valmistautua kokeisiin, saada ennakoivaa tai kertaavaa tukiopetusta tai jatkaa tunnilla kesken jääneitä töitä. Oppimisen taito – tunneilla voidaan myös harjoitella opiskelutekniikkaa, oman työn suunnittelua, rytmittämistä ja ohjaamista sekä tutustua omiin vahvuuksiin oppijana. 

Ryhmien kokoonpano pyritään suunnittelemaan niin, että aikuisen tukea on riittävästi saatavilla. Lisäksi tunneilla harjoitellaan vertaisoppimista ja yhdessä työskentelyä.  

Oppimisen taito -tunnista hyötyvät monenlaiset oppilaat. Tuntia suositellaan, jos jonkin aineen oppimiseen, työskentely- ja koulunkäyntitaitoihin tai tunne- ja sosiaalisiin taitoihin kaivataan lisätukea. Oppimisen taito -tunnin avulla voidaan myös järjestää lukujärjestykseen aikaa koulutyölle silloin, kun harrastukset vievät paljon aikaa.