STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts and Math 

…on käsityön valinnaisten tuntien kokonaisuus, jossa yhdistellään luonnontieteitä, kestävää kehitystä, kansainvälisyyttä ja käsityötä. 

Kokonaisuuden taustalla pyörii Waterasmus – Mobility in Blue -Erasmus-hanke, jonka koordinaattorina Nöykkiö toimii. Projektissa on mukana meidän lisäksemme kouluja Italiasta, Saksasta ja Ranskasta, ja nimensä mukaisesti projektissa keskitytään veteen eri perspektiiveistä. 

Nöykkiöläiset oppilaat pääsevät mukaan projektiin valitsemalla valinnaisiin tunteihinsa STEAM-koodilla löytyvän kokonaisuuden. Poikkeusaikana kansainvälisyys näkyy tunneilla virtuaalisena yhteistyönä eri maiden oppilasryhmien välillä projektityöskentelyn parissa.