Tunneilla tutustutaan median eri muotoihin perinteisestä printtimediasta (mm. julisteet, sarjakuvat) digitaaliseen mediaan (elokuva, video, digitaalinen valokuvaus ja digitaalinen piirtäminen).

Harjoitustöiden lisäksi toteutetaan oman valinnaisen projektin suunnittelu ja dokumentointi ideointivaiheesta valmiiksi työksi.

Oppilaan tavoitteena on omaksua median tuottamiseen tarvittavien välineiden ja ohjelmistojen käytön taitoja sekä saada valmiuksia viestiä kaksikielisesti sekä suomeksi että englanniksi.