Opiskelu

Kuva Nöykkiön koulun pihalta. Etualalla näkyy pihan metallitorni, taustalla alfalttikentän takana punatiilinen koulurakennus.

Painotuksia ja A-kieliä moneen lähtöön

A-kielten valikoimamme on laaja: tarjoamme A-englannin lisäksi A-saksaa sekä -ranskaa. B-kielten tarjontaamme kuuluu ruotsin lisäksi B-espanja, -saksa ja -ranska.

Painotukset

Luonnontieteellis-matemaattinen painotus eli luma

Luonnontieteellis-matemaattisessa painotuksessa oppilaat syventävät biologian, fysiikan, kemian, maantiedon ja matematiikan taitojaan sekä oppiaineiden tuntien puitteissa että valinnaisuudessaan. Luma-oppilaiden valinnaisaineisiin kuuluu Nöykkiössä kolme luma-painotuksen omaa valinnaista.

Tutustu luma-painotukseemme tämän sivun materiaaleilla sekä hakuprosessiin Espoon kaupungin painotushakusivun tiedoilla.

7. luokan valinnainen science

7. luokan science-valinnaisessa oppilaat syventyvät luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin biologian, fysiikan, maantiedon tai kemian perspektiivistä.

8. luokan valinnainen science

8. luokan science-valinnaisen sisällöt nivoutuvat ekosysteemien toiminnan hahmottamiseen tutkimuksellisia menetelmiä käyttäen.

9. luokan valinnainen STEAM

9. luokan teknologiavalinnaisessa oppilaat syventävät laaja-alaisen työskentelyn taitojaan käsityön, ohjelmoinnin, luonnontieteellisen tutkimuksen ja mallinnuksen saralla.

Laajamittainen kaksikielinen opetus suomeksi ja englanniksi

Laajamittainen kaksikielinen opetus tarkoittaa opetusta, jossa ainakin neljänneksessä opetuksesta käytetään toista kieltä kuin koulun opetuskieltä. Meidän kohdallamme tämä tarkoittaa, että kaksikielisen opetuksen oppilaamme opiskelevat noin puolet oppiaineista suomeksi ja noin puolet englanniksi, kaksikielisen opetuksen henkilöstön vuosittaisesta määrästä riippuen.

Painotuksen tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus toiminnallisen kielitaidon kehitykseen sekä suomessa että englannissa niin, että oppilaat voivat silti hakeutua toiselle asteelle myös suomenkielisiin oppilaitoksiin. Vaikka oppilaat opiskelevat äidinkielenkaltaista englannin kieltä ja kirjallisuutta, heidät arvioidaan päättöarviointivaiheessa 9. luokan päätteeksi valtakunnallisten A-kielen kriteerien mukaisesti.

Kaksikielisen opetuksen oppilaiden valinnaisaineisiin kuuluu Nöykkiössä englanninkielisen opetuksen lisätunti, jota hyödynnetään joustavasti oppiaineiden sisältöjen ja sanastojen vahvistamiseen esimerkiksi reaaliaineissa.

Tutustu kaksikieliseen opetukseen tämän sivun materiaaleilla sekä hakuprosessiin Espoon kaupungin painotushakusivun tiedoilla.

A-kielet

A-englanti perusenglantina tai syventävänä englantina

Jokainen 7. luokalle tuleva oppilas valitsee englannista joko syventävät tai perusopinnot: englannin opetusryhmät muodostetaan näiden valintojen perusteella. Luma-painotetun luokan oppilaiden opetusryhmä työskentelee kokonaisuudessaan syventävän englannin opetusmenetelmiä noudattaen.​

Tuntimäärä ja arviointi

Opiskeltava tuntimäärä on sama syventävissä ja perusopetusryhmissä, mutta opetuksen sisältö ja toteutustavat noudattavat valitun ryhmän mukaista englannin kielen opetussuunnitelmaa. Oppilaiden arvioinnissa käytetään molemmissa ryhmissä samoja perusteita.​

Syventävän englannin tavoitteet

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon syventäminen ja laajentaminen sekä opittavien rakenteiden syventäminen. Oppilas oppii runsaan omakohtaisen kirjallisen ja suullisen tuottamisen sekä ekstensiivisen luetun ja kuullun materiaalin käytön kautta luovaa kielenkäyttöä ja pääsee oman lahjakkuutensa puitteissa mahdollisimman korkeisiin oppimistuloksiin. Rakenteita opetetaan runsaan ja vaikeutuvan materiaalin avulla ja pyritään hallitsemaan enemmän kuin perusrakenteet.​

Erityisesti syventävissä ryhmissä kehitetään oppilaan valmiuksia suulliseen esiintymistaitoon pitämällä eri laajuisia esityksiä englannin kielellä.​

A-saksa ja A-ranska

A-englannin lisäksi kielivalikoimaamme kuuluu sekä A-saksa että A-ranska.

Kahta A-kieltä opiskelevat oppilaat

Yhtä A-kieltä opiskelevat oppilaat valitsevat yhden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisaineen. Vaihtoehtoina tässä valinnassa ovat tekninen työ, tekstiilityö, opiskelun taito sekä tieto- ja viestintätekniikka.

Kahta A-kieltä opiskelevan 7.-luokkalaisen oppilaan valinnaisuuden korvaa toinen A-kielistä. Kahta A-kieltä opiskelevien 8.- ja 9.-luokkalaisten toinen A-kieli on yksi valinnaisaineista.

A-kielet luma-painotuksessa ja kaksikielisen opetuksen oppilailla

Luma-painotuksen sekä kaksikielisen opetuksen oppilailla on valinnaisuudessaan painotuksen oma valinnaisaine, ja tästä syystä toinen A-kieli on näillä oppilailla lisätuntina. 9.-luokkalaisten kahta A-kieltä opiskelevien painotetun opetuksen oppilailla toinen A-kieli on yksi valinnaisaineista.

B1-ruotsi

Kielivalikoimaamme kuuluu B1-ruotsi.

B-espanja, -saksa ja -ranska

Osana B-kielivalikoimaamme tarjoamme mahdollisuuden valita 8. luokalla alkavaksi B-kieleksi espanjan, saksan tai ranskan. Edellytyksenä on, että riittävän monta oppilasta ikäluokasta valitsee kielen, jotta ryhmä muodostuu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: